GẠCH MOSAIC VẢY CÁ MÀU VÀNG THƯ

là sản phẩm Chúng tôi gia công sản xuất trong nước.

Mã hàng: GP-FT113YL

Kích thước viên: 83.5×90.5mm

Kích thước vỉ: 230x240mm

Đóng thùng 25 vỉ/hộp – 1.38m2

Ứng dụng của gạch mosaic vảy cá:

  • Ốp bếp ăn
  • Ốp Phòng tắm
  • Ốp trang trí tường ngoài trời