Kích thước viên 23×23, kích thước vỉ 300x300mm

Đóng thùng 2m2/hộp/22 vỉ