Sau một tuần đề cử, độc giả của ArchDaily đã bình chọn trong 4.000 dự án và chọn ra 5 người vào chung kết mỗi hạng mục của Giải thưởng Công trình của năm. Những tác giả có công trình vào chung kết là các tác phẩm có số lượng bình chọn cao nhất trên trang web ArchDaily.com. TCKT xin gửi đến bạn đọc danh sách rút gọn những công trình lọt vào vòng chung kết của giải thưởng năm nay.

Việt Nam có 1 đại diện là công trình Tropical Cave House của H&P Architects lọt vào trong danh sách chung kết năm nay.

Hạng mục Công trình có tính ứng dụng cao

Hạng mục công trình thương mại

Hạng mục công trình văn hóa

Hạng mục kiến trúc trường học

Hạng mục kiến trúc bệnh viện

Hạng mục kiến trúc khách sạn

Hạng mục nhà ở

Hạng mục nhà

Hạng mục kiến trúc công nghiệp

Hạng mục kiến trúc nội thất

Hạng mục kiến trúc văn phòng

Hạng mục kiến trúc công cộng

Hạng mục kiến trúc tôn giáo

Hạng mục công trình quy mô nhỏ và lắp ráp

Hạng mục công trình thể thao

Nguồn: Archdaily.com