Trò “Lừa Bịp” Của Nhà Cung Cấp Mosaic

Nhằm tạo ra sự minh bạch cho khách hàng, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp. Viet Decor có một vài gợi ý để chúng ta ngày càng hướng tới sự văn minh trong việc kinh doanh lĩnh vực Gạch mosaic.

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ ĐÍCH THỰC CỦA GẠCH MOSAIC

Hiện tại, trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ có duy nhất 1 nhà máy có quy trình sản xuất đầy đủ ( Havali), còn lại tất cả đều là gia công hoàn thiện giai đoạn sau của sản phẩm. Viet Decor là đơn vị Gia công trong nước, thay vì một số đơn vị treo mác " made in Viet Nam" nhưng thực chất chỉ là Gia công.