Gạch Mosaic

Gạch mosaic là khảm ( ghép) các viên nhỏ lại thành một mảng mầu, một tác phẩm nghệ thuật. Gạch mosaic ứng dụng trong các không gian: Hồ bơi, phòng tắm, xông hơi, bể sục, bếp, trang trí... . Gạch mosaic có rất nhiều chất liệu khác nhau: gạch mosaic thuỷ tinh, gạch mosaic đá, gạch mosaic gốm, gạch mosaic gỗ, hoặc có thể phối trộn các chất liệu lại với nhau.

GẠCH MOSAIC THUỶ TINH

Gạch mosaic thuỷ tinh Gp-48A

Gạch mosaic thuỷ tinh Gp-48B

Gạch mosaic thuỷ tinh Gp-48F

Gạch mosaic thuỷ tinh Gp-48CB6

Gạch mosaic thuỷ tinh Gp-25

Gạch mosaic thuỷ tinh Gp-25CB6